FORUM  

Tomáš Makara / Heal the world

Projekt Heal the world (Vyliečme svet) je prvou samostatnou výstavou autora. Tomáš Makara (narodený v roku 1982) absolvoval štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach v roku 2007 v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Rudolfa Sikoru.
            Autor sa už od posledných ročníkov štúdia venuje problému propagandy a jej praktikám a spôsobom, ktorými sa infiltruje do výtvarného umenia. Na základe tejto tematickej bázy rozvíja svoj autorský program, v ktorom s prvkami propagandy pracuje - spôsobom jemu vlastným - ironicky, alebo naopak - s použitím hyperboly. Propaganda samotná je nástrojom uplatňovania rôznych ideológií, totalitných, ale aj tých, ktoré sú produkované rôznymi náboženskými sektami. Záujem o ideológie siekt, ktoré väčšina triezvo uvažujúcich ľudí vníma v lepšom prípade iba  ako utopistické, Tomáša Makaru doviedlo ku realizácii série lightboxov We are here to change the world !, kde nereálne zobrazenia dokonalého sveta, známe z ilustrácií sektárskych magazínov, podvratne manipuluje, tak aby pôsobili ešte presvedčivejšie. Tým jeho práce môžu byť úsmevnými, avšak to je len autorom zámerne servírovaný prvotný dojem. Vážnejšie vyznieva jeho diplomová práca - video Heal the world, v ktorej sa dotkol možných hrozivých následkov fašistickej ideológie, ktorá neváhala v prospech presadenia sa zneužiť aj tých, čo boli voči jej vplyvu úplne bezbranní. V nateraz poslednej realizácii videu, sérii tlačí a nekonfliktného obrazu – krajinky s názvom Painter Tomáš Makara zvolil menej expresívny prístup. Toto dielo je jednak zaujímavou sociologickou sondou, ktorá prezentuje vnímanie výtvarného umenia bežnou societou, ale i tu sa v sofistikovanej podobe nachádza narážka na zneužitie výtvarného umenia ideológiou.
            Prezentovaná tvorba mladého autora predstavuje zatiaľ krátky, no kontinuálny výtvarný program so zjavným aktivistickým akcentom, ktorý je v aktuálnom mladom slovenskom výtvarnom umení stále pomerne ojedinelým javom. Vernisáž výstavy jeho prác, nesúca priliehavý názov Heal the world, bude v piatok 30. mája 2008 o 18.00 hod v Galérii Subterén v Michalovciach. Kurátorkou výstavy je Mira Putišová.
  Výstava potrvá do 25.06.2008

Subteren / Námestie osloboditeľov 77 Michalovce 
www.tomasmakara.euweb.cz

 

Peter Králik – na domácej pôde   (SUBTREN Michalovce)

Peter Králik /*1981 Michalovce/ vyštudoval v Ateliéri Slobodnej kreativity u prof.Bartusza. (katedra výtvarných umení a intermédií, TU Košice).
Vstúpil do povedomia ako zakladateľ  pojmu AGROART.
 Agroart znamená sebavyjadrenie cez rastliny  (pôdu). Netají sa blízkym vzťahom
k faune hlavne  flóre. „Spolupracuje“ so slnečnicami - vzbudzujú v ňom rešpekt, pretože z malého semienka dokáže vyklíčiť vysoká rastlina. Na základe návštevy slnečnicového poľa vznikla aj séria fotografií s názvom Agroart.
 Založil Stranu Železných spolu s Jánom Vasilkom (vznik *2003),
ktorá je fascinovaná romantizmom a poľnohospodárskymi strojmi.
 Králik  v nej predstavuje „intímnejšiu“ produkciu hnutia. Námety jeho diel sú reflexiou vzťahov človeka a prírody, ktorá človeka inšpiruje, pomáha mu prežiť.
Striedanie ročných období prirovnáva k životu človeka (od “jarného“ narodenia až
po „zimnú“ smrť). Vo svojich dielach pripomína spätosť s prírodou, jej nezameniteľné tvary, a pohľady z vtáčej perspektívy (obrazy), práce na poliach atď. Odráža v nich svoju lásku k zemi, pôde.
V najnovšej sérií fotomontáži sa presunul na  červenú planétu kde sa snaží s poľnohospodárskou technikov zúrodňovať pôdu.
V najstaršej video inštalácii (na tejto výstave) si môže každý návštevník skúsiť prechádzku autorovými nohami.
V roku 2005 rozoslal po slovenských galériach balíky pravého východoslovenského sena s výzvou zaradiť ich do zbierok umenia.

Králikov tvorivý program Agroartu balansuje na základoch enviromentu a land-artu.
Na výstave sa predstaví maľbou, objektom, digitálnymi kolážami a videom. Pestrý výber s jeho „agroart“ tvorby od roku 2003 až po dnešok.

Kurátor výstavy  Ján Vasilko

DE_FORMA

Galéria Subteren a autorky Vás pozývajú na otvorenie výstavy de_forma, ktorá sa uskutoční dňa 7.3.2008 o 17.00 hod. v Michalovciach.

Mgr.art.Barbara Kubániová je absolventkou Ateliéru súčasného obrazu pod vedením
doc.Adama Szentpéteryho, akad.mal. a prof.Rudolfa Sikoru, akad.mal. na KatedreVýtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach. Prezentuje sa fotografiami veľkého formátu pod názvom Spod/Spot 2007,ktoré sú pokračovaním jej diplomovej práce (Body in space, 2006).Ponúka zobrazenie ženskej figúry z podhľadu smerom hore, a následne tak narúša našu vžitú predstavu o nej.

Mgr.art.Zana Petrovičová je absolventkou Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením akad.mal.Zbynka Prokopa a prof.Rudolfa Sikoru, akad.mal. na Katedre Výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach. Prezentuje sa svojou diplomovou prácou (Untitled, 2006), ktorá pozostáva z inscenovaných digitálnych fotografií a morfovaného videa. Predstavuje ich ako inštaláciu osobných prežitkov a reflexií.

Bc.Katarína Hládeková je poslucháčkou magisterského štúdia Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením akad.mal.Zbynka Prokopa a prof.Rudolfa Sikoru, akad.mal. na Katedre Výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach. Vo svojich prácach sa venuje geometrickej a plošnej maľbe s priestorovou deformáciou a absurdnou realitou.

Kurátorka výstavy : Mira Putišová